Author Archives: trehoa.vip

Sự thật về bộ xương người

Một người trưởng thành có 206 xương, 32 răng, trong khi em bé mới sinh chứa khoảng 300 thành phần tạo nên hỗn hợp xương và sụn. Phần sụn cuối cùng khi cứng lên để trở thành xương, được gọi là sự hóa xương. Theo thời gian, số xương “thừa” trong trẻ sẽ hợp nhất […]